ศัพท์ภาษาอังกฤษ 5,000 คำ
ผู้แต่ง : มัญชรี สุรอภินันท์
สำนักพิมพ์ : เอ็มแอนด์ดับบลิว
ครั้งที่พิมพ์ : 9  จำนวนหนังสือ :5 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : อ.,428,ม113ศ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10020904ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
20021235ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
30021236ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
40021237ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
50021238ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
2ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library