สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติ
ผู้แต่ง : กฏชนก สุขสถิตย์
สำนักพิมพ์ : แสงดาว
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :5 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 341.2473,ก132ส

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10020926ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
20020927ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
30021220ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
40021221ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
50021222ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1สมาคมอาเซียน
2กลุ่มประเทศอาเซียน
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library