AEC:Thai กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้แต่ง : บุญชัย ใจเย็น
สำนักพิมพ์ : แสงดาว
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :5 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 341.2473,บ432อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10021145ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
20021146ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
30021147ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
40021241ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
50021242ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1กลุ่มประเทศอาเซียน
2สมาคมอาเซียน
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library