นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย
ผู้แต่ง : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :7 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 631.584,น1711น

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10021190ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
20021191ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
30021192ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
40021193ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
50021194ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
60021195ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
70021196ห้องอ่านทั่วไปว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1นวัตกรรมทางการเกษตร
2เกษตรอินทรีย์
3เกษตรกรรมทางเลือก
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library